PD Academy fusionerer med Reflexio og får derfor nyt navn!

Vi har glædet os til at kunne meddele kunder, kolleger og samarbejdspartnere, at Reflexio og PD Academy fusionerer deres aktiviteter pr. 1. april 2017.

Baggrunden for fusionen er et tydeligt behov og en stigende efterspørgsel for en ny variant af rådgivning inden for den offentlige sektor generelt og velfærdsområdet specifikt. Løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi og effekter i videreudviklingen af den offentlige service og de leverede velfærdsydelser. Et integreret – og løsningsmæssigt sammentænkt perspektiv – hvor der er tydelighed og bevidsthed omkring ”hvad det koster”, ”hvilke indsatser der virker”, og ”hvad det giver af resultater”. Det er nemlig nøglen til, hvad der giver mening i praksis. Alt for ofte er økonomistyring, effektstyring og den faglige opgaveløsning adskilte styringsspor, hvis veje for sjældent krydses, og dermed ikke gensidigt forædles. Det vil vi gerne lave om på for at skabe sammenhæng fra byrådets beslutninger og hele vejen videre til det enkelte møde med borgeren.

PD Academy kommer med stærke kompetencer og referencer inden for proces og metodeudvikling på en række social- og uddannelsesfaglige områder i regi af den offentlige sektor og civilsamfundet med et stærkt fokus på bruger- og borgerinvolvering. Det er et perfekt match til de oprindelige kompetencer i Reflexio, hvis primære kompetenceområde var økonomi- og ressourcestyringen inden for den offentlige sektor med fokus på effektivisering og videreudvikling af økonomistyringen.

Sammen kan vi nu løfte mange nye og spændende opgaver. Vi er glade, spændte og forventningsfulde og kan næsten ikke vente med at få de nye fælles kompetencer i spil. Tøv ikke med at spørge os, hvis du synes, det lyder spændende. Vi vil så gerne tale om det.

Det nye Reflexio løser opgaver i hele landet og vil have til huse på Vesterbrogade centralt i København. Vi er stadig på vores gamle telefonnumre eller skriv til os på iwj@reflexio.dk

Fremover kan I besøge os på www.reflexio.dk

Vores nye hjemmeside kommer snart!